Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

เว็บโรงเรียนย้ายไปอยู่ที่ rpk30.ac.th

Advertisements

http://rpk30school.ning.com/

แจ้งข่าว เลื่อนการอบรมบูรณาการ ict รุ่นที่ 7
จากวันที่ 10-12 พ.ค เป็นวันที่ 21-23 พ.ค 53

รับสมัครพนักงานราชการ เอกคณิตศาสตร์

ยินดีต้อนรับนักเรียนและบุคลากรทุกคนกลับสู่โรงเรียน
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดเทอมที่นี่ครับ

ประกาศ+++..

rpk30